FATCA מכתב הבנקים ללקוחות

פרטי החשבון בפטקא
fatca מכתב הבנקים

FATCA מכתב בנק לאומי

במסגרת אכיפת חוקי ה FATCA בישראל, שולחים עכשיו כל הבנקים מכתבים ללקוחותיהם בנושא פרטי החשבון שלהם. כאן נצטט את המכתב שהתקבל מבנק לאומי לישראל.

להלן נוסח פטקה מכתב הבנקים:

*****הודעה חשובה*****

לקוח/ה נכבד/ה שלום רב,

הנדון: הודעה בדבר העברת מידע לרשות המסים בישראל וממנה לרשות המסים האמריקנית (IRS)

בהתאם לסעיף 135ד לפקודת מס הכנסה (הודעה ללקוח בדבר העברת מידע למנהל וממנו לרשות מס זרה), היננו נדרשים להעביר לך את ההודעה הבאה:

בהסתמך על נתונים שבידי הבנק, הבנק סיווג אותך, או נהנה בחשבונך, כאזרח או כתושב ארה”ב לצורכי מס.

מידע אודותיך ואודות החשבונות הפיננסים שבבעלותך ו/או נהנים בחשבונות שבבעלותך ו/או תאגיד בשליטתך, לפי העניין, צפוי להיות מועבר לרשות המסים בישראל, לצורך העברתו לרשות המס בארה”ב וזאת בהתאם להוראות הסכם בין מדינת ישראל לבין ארה”ב בדבבר שיפור ציות מס בין-לאומי ויישום חוק פטקא, שנתחם ביום ב’ בתמו התשע”ד (30 ביוני 2014) (להלן: “ההסכם הבינמדינתי”).

בהתאם להוראות סעיף 135ד לפקודת מס הכנסה, ככל שאינך אזרח או תושב ארה”C לצרכי מס, תוכל להעביר לבנק מסמכים המעידים על כך שאינך אזרח או תושב ארה”ב לצרכי מס.

לנוחותך, מצ”ב המידע הרלוונטי מההסכם הבינמדינתי: חלק II סעיף 4 לנספח 1 לגבי יחידים, וחלק IV סעיף ד, סעיף קטן 1 לנספח 1 לגבי תאגידים, בהם מצויינים המסמכים אותם יש להעביר לבנק על מנת לשנות את הסיווג כאמור.

לנוחותך, נוסח באנגלית.

בברכה,

בנק לאומי לישראל בע”מ

בהמשך המכתב מובא נוסח ארוך בעברית ובאנגלית מהסעיפים האמורים שם כתוב לסיכום שצריך להחתים אמריקאים על הטפסים ולהודיע להם על כך שהמידע הולך להיות מועבר כאמור במכתב לעיל.

כפי שהוסבר כאן כדי לחתום על המסמכים כולל על טופס W9 צריך מספר SSN, ואם אין לכם אותו נורא קשה להשיג אותו, ניתן להעזר בנו בהוצאת מספר Social Security Number.

אחרי החתימה חשוב לעמוד בכל חוקי הFATCA, כדי לא להיות חשופים לקנסות ורישומים פליליים בארה”ב, אוטוטו המידע מועבר לרשות המס האמריקאית – ה IRS, ובזמן הקרוב כנראה שנתחיל לשמוע על חקירות של ישראלים שלא דיווחו על חשבונותיהם.

למידע נוסף ועזרה בנושא פרטי החשבון בפטקא, צרו קשר.

יש לכם שאלה? השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!

שיתוף ב facebook
שתף בפייסבוק
שיתוף ב whatsapp
שלח בווטסאפ
שיתוף ב email
שתף באימייל

יש לכם שאלה? השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!

דילוג לתוכן